top of page

dåp+

barnevelsignelse

Å gjøre Jesus Herre & Frelser

 Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» Og han la hendene på dem. Så dro han bort derfra. 

Matt. 19:14-15

DET GAMLE ER BORTE, OG DET NYE ER HER

I Arena tror vi dåp er for alle som har kommet til tro på Jesus Kristus, og at det å la seg døpe er et naturlig og viktig neste steg  på trosreisen og i det nye livet med Han. Ved å la oss døpe i vann viser vi en ytre erklæring  om avgjørelsen ved å overgi hjertet vårt til Jesus – det er en markering på at det livet vi levde før er forbi, og at et nytt liv har startet. Gud har frelst oss og vil være trofast til å fortsette det han har startet i livene våres. Dåpen er et vitnesbyrd for oss selv, for de rundt oss og for Gud om at vi tror på Han og det Han har gjort for oss.

I Arena tror vi at himmelriket hører alle til, store som små, og selv om vi tror at dåpen er et personlig valg og derfor ikke utfører barnedåp – er barnevelsignelse noe vi med stor glede praktiserer. Dette er en fin og betydningsfull skikk som går tilbake til Jesus da han velsignet barna. Som menighet går vi sammen og ber for barna som blir født. Vi takker Gud for livet han har skapt, og ber om at han skal være med på barnets livsvei. - Vi ber om beskyttelse og velsignelse over barnet og familien. 

 

Ønsker du å ta det neste steget med Jesus å døpes, eller har du nylig blitt forelder? Gratulerer! Vi ser på det som et stort privilegium å være med på reisen. Håper å høre fra deg.

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT

Supert! Meldingen er mottatt.

bottom of page