top of page
TAKK OG BØNN
Har du noe du ønsker å takke for? Eller har du bønneemner? Send de inn til oss.
Vi som kirke ber for det som blir sendt inn, og kan ta det opp som takke- og bønneemner på facebooksiden og gudstjenestene.
bottom of page