top of page

ARENA GRENLAND

om Arena & vår drøm

En hverdag preget av livet med Jesus.

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! 

Vårt ønske er å se mennesker leve i troen på Jesus Kristus. Vi ønsker å være en relevant kirke med en kultur som gjør det enkelt for mennesker å forstå og oppleve Guds kjærlighet. Vi drømmer om å se liv som hver dag preges av en større hensikt og som ser verdi i enkeltmennesker.

Matt.28:18-20

MISJON & VISJON

TROSGRUNNLAG

Treenighet

Vi tror på én sann Gud som er den evige konge, skaper og frelser av alt som er. Han er fullkomment hellig, rettferdig, kjærlig og sannferdig. Han eksisterer tre i en: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd.

Guds ord

Vi tror Bibelen er Guds ufeilbarlige ord, skrevet for alle, av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Vi tror Bibelen er vår øverste autoritet for liv og lære.

Mennesket

Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde i kjærlighet og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til død, og at alle er unikt skapt med en hensikt. Vi tror vi er skapt til fellesskap med Gud.

Evig liv & frelse

Vi tror Jesus Kristus ble menneske for vår skyld, døde på korset, sonet straffen for våre synder og sto opp igjen den tredje dag slik at vi kan ta del i Guds totale tilgivelse og ha evig liv i fellesskap med Ham. Vi tror frelse ikke kan oppnås ved egne gjerninger, men gis oss av nåde og mottas ved tro. 

TROSGRUNNLAG

AKRONYMET ARENA

ALLTID ELSKE GUD

RELASJONER

Det er drømmen om en menighet som med alt den er og har gir Gud all den ære Han fortjener. Mennesker som av hjertet hengir seg til Gud i lovprisning og tilbedelse. Det er en menighet full av mennesker som kjenner Jesus, følger Jesus og som ved sin livsstil reflekterer Ham.

Det er drømmen om en varm og omsorgsfull menighet der alle mennesker uansett bakgrunn og livssituasjon føler seg verdsatt og opplever tilhørighet. Et fellesskap der en finner styrke og glede, og som gir håp og trøst når en er nede. Det er en sjenerøs menighet som uttrykker kjærlighet i praktisk handling, en menighet der det finnes et reelt engasjement for mennesker.

EKSPANSJON

Det er drømmen om en menighet der målet om å oppfylle misjons-befalingen preger alle medlemmer, avdelinger og aktiviteter. En 

menighet som utvikler seg gjennom et voksende nettverk av relasjoner, hvor

mennesker praktiserer og uttrykker troen sin i hverdagen. Det er en kirke som er villig og virksom for at Guds rike skal vokse.

NÅDEGAVER

Det er drømmen om en rikt utrustet menighet i stand til å forløse Gudgitt potensial. En menighet som trener mennesker til å bli inspirerende og troverdige ledere. En menighet som utvikler talenter og gaver, slik at hver enkelt finner sin tjeneste. Det er en menighet i konstant utvikling, full av liv og kreativitet.

AKTUELL

Det er drømmen om en menighet som er relevant for unge mennesker. En menighet som klart og på en praktisk måte kommuniserer Guds Ord og hva det har å si på alle livets områder. En

overnaturlig menighet,

så full av tro og Den Hellige Ånds kraft at den fyller behov og forandrer liv. Det er en menighet som berører sine omgivelser ved å ta sosialt ansvar og som er så attraktiv at mennesker

daglig blir lagt til den.

AKRONYMET ARENA

HAR DU SPØRSMÅL? VI VIL GJERNE HØRE FRA DEG!

Supert! Meldingen er mottatt.

bottom of page